Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona w możliwie najprostszy sposób, a określenie zagrożeń i ocena związanego z nimi ryzyka powinny opierać się na zasadach zdrowego rozsądku. Może to zrobić sam pracodawca, mogą mu w tym pomóc kompetentni pracownicy lub eksperci spoza przedsiębiorstwa.

Ocenę ryzyka zawodowego jest zobowiązany przeprowadzić każdy pracodawca. Nie zawsze jest w stanie przeprowadzić to samodzielnie. Najczęściej pracodawcy zlecają ocenę ryzyka zawodowego specjalistom z zakresu BHP. Warto jednak pamiętać o tym, by dobór specjalistów zewnętrznych był bardzo staranny, wnikliwy i oparty na ocenie ich kompetencji. Bowiem odpowiedzialność za poprawne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego spoczywa nadal na samym pracodawcy.

Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym oceny ryzyka związane z narażeniem na oddziaływanie czynników chemicznych i biologicznych.

Przeprowadzamy oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185