Kursy UDT

Kursy w celu uzyskania uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Cel kursu:

 • Przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru technicznego

Miejsce kursu:

 • U Zleceniodawców lub w naszym Ośrodku

Koszt kursu:

 • Jest uzależniony od rodzaju urządzenia transportu bliskiego, liczby słuchaczy oraz miejsca odbywania kursu

Wykaz rodzajów uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego:

Lp. Kategoria uprawnień Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie) urządzeń Szczegółowy zakres - możliwe ograniczenia
1. IIW Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe hakowe ogólnego przeznaczenia,
specjalne
2. IW Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe hakowe ogólnego przeznaczenia,
specjalne
3. IIS Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe hakowe ogólnego przeznaczenia,
specjalne
4. IS Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe hakowe ogólnego przeznaczenia,
specjalne
5. IIŻ Żurawie:
 • stacjonarne,
 • przewoźne,
 • przenośne,
 • samojezdne
rodzaje urządzeń, typ urządzeń, ograniczenie udźwigu
6. Żurawie:
 • wieżowe lub szybkomontujące,
 • szynowe
 • budowlane, inne, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu
 • stoczniowe, inne, ograniczenie udźwigu
7. IIP Podesty ruchome:
 • wiszące,
 • masztowe,
 • stacjonarne
rodzaje urządzeń, typy urządzeń
8. IP Podesty ruchome przejezdne:
 • wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe (np. podnośniki koszowe),
 • przewoźne
rodzaje urządzeń, typy urządzeń
9. IU Układnice typy urządzeń
10. IL Dźwignice linotorowe  
11. IWT Wyciągi towarowe: stacjonarne, przewoźne i przenośne, wyciągi statków rodzaje urządzeń, typy urządzeń
12. IID Dźwigi budowlane: towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne rodzaje urządzeń
13. ID Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne  
14. III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane  
15. II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych  
16. I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane rodzaj wózka specjalizowanego:
 • z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
 • ze zmiennym wysięgiem

 

Kursy w celu uzyskania uprawnień UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego

Cel kursu:

 • Przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru technicznego

Miejsce kursu:

 • U Zleceniodawców lub w naszym Ośrodku

Koszt kursu:

 • Jest uzależniony od rodzaju urządzenia transportu bliskiego,liczby słuchaczy oraz miejsca odbywania kursu

Wykaz rodzajów uprawnień UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego:

Lp. Nazwa urządzenia transportu bliskiego Określenie szczegółowe
1. Dźwigi osobowe i towarowe I. Z napędem elektrycznym:
 • ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
 • ze sterowaniem mikroprocesorowym
II. Z napędem hydraulicznym:
 • ze sterowaniem stycznikowo-przekaźnikowym
 • ze sterowaniem mikroprocesorowym
III. Dźwigi towarowe małe
2. Dźwigi budowlane
 • towarowe
 • towarowo-osobowe
3. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych  
4. Suwnice, wciągniki i wciągarki
 • ogólnego przeznaczenia
 • specjalnego przeznaczenia
5. Wciągarki i wciągniki
 • ogólnego przeznaczenia
 • specjalnego przeznaczenia
6. Żurawie
 • wężowe
 • samojezdne i przeładunkowe (przenośne)
 • przeładunkowe (przenośne)
 • stacjonarne i przewoźne
7. Podesty
 • wiszące
 • masztowe
 • przejezdne
 • platformy załadowcze, w tym do transportu osób (np. burty samozaładowcze montowane na pojazdach)
8. Układnice magazynowe  
9. Dźwignice linotorowe  
10. Wyciągi towarowe
 • stacjonarne, przewoźne i przenośne
11. Dźwigniki
 • podnośniki pojazdów, w tym systemy do parkowania pojazdów
 • stacjonarne, przewoźne i przenośne
 • montowane na pojeździe
12. Urządzenia do manipulacji kontenerami  
13. Przenośniki osobowe i towarowe
 • schody i chodniki ruchome
 • przenośniki do celów rekreacyjno-rozrywkowych
 • przenośniki towarowe
14. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
 • wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185