Kursy pedagogiczne

Kursy pedagogiczne

I. Kurs pedagogiczny

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

 • Kurs jest adresowany do instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców na kursach.

Ile godzin trwa kurs?

 • Program kursu przewiduje 70 godzin edukacyjnych wykładów oraz 10 godzin edukacyjnych praktyk metodycznych.

Ramowy program kursu:

 • podstawy psychologii
 • podstawy pedagogiki
 • podstawy metodyki kształcenia praktycznego
 • praktyka metodyczna

Egzamin:

 • Przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektor Ośrodka.

Jak długo zachowuje ważność zaświadczenie o ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie jest wydawane bezterminowo.

Jaki jest koszt kursu?

 • Koszt kursu zależy od miejsca wykładów i liczby słuchaczy.

II. Kurs metodyczny dla osób przeprowadzających instruktaże ogólne i stanowiskowe bhp

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

 • Kurs jest adresowany do pracodawców, osób kierujących pracownikami/kierowników, mistrzów, brygadzistów, którzy przeprowadzają instruktaże ogólne i stanowiskowe bhp.

Program kursu:

 • obejmuje 16 godzin edukacyjnych - wykładów i ćwiczeń.

Ramowy program kursu:

Lp. Temtyka Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych
1. Zasady szkolenia w dziedzinie bhp 1  
2. Program instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp 1  
3. Metody dydaktyczn i zasady nauczania w dziedzinie bhp 1  
4. Metodyka przygotowania szkolenia ogólnego i stanowiskowego bhp 2  
5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp 2 1
  Ogółem godzin edukacyjnych - trwających po 45 minut 7 1

Jak długo zachowuje ważność zaświadczenie o ukończeniu kursu?

 • Zaświadczenie jest wydawane bezterminowo.

Jaki jest koszt kursu?

 • Koszt kursu zależy od miejsca wykładów i liczby słuchaczy.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185