Kursy bezpiecznej wymiany butli z LPG

BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI Z GAZEM PROPAN-BUTAN:

1. BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI Z GAZEM PROPAN-BUTAN W WÓZKACH:

Cel kursu:

 1. Przygotowanie słuchaczy kursu do samodzielnego wykonywania operacji bezpiecznej wymiany butli z gazem LPG
 2. Zaznajomienie słuchaczy kursu z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż., zasadami zasadami udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
 3. Uzyskanie przez słuchaczy kursu:
  • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli z gazem propan-butan w wózkach zasilanych gazem
  • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli
  • sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych

Ramowy program nauczania

Tematyka Wykłady Zajęci praktyczne

Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem miejsca w którym wykonywana jest wymiana butli z gazem LPG: oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, gaz, butle i zawory.

Omówienie zagrożeń występujących przy transporcie, magazynowaniu oraz wymianie butli. Sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami.

2  
Omówienie budowy instalacji gazowej w wózku jezdniowym, rodzaje stosowanych instalacji gazowych. 0,5  
Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli z gazem LPG zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.   0,5
Samodzielna wymiana butli z gazem LPG pod nadzorem instruktora.   4
Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kursanta. 1  
Razem 3,5 godziny 4,5 godziny


2. BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI Z GAZEM PROPAN-BUTAN STOSOWANYCH DO ZASILANIA KUCHENEK GAZOWYCH, TABORETÓW GAZOWYCH, PIEKARNIKÓW GAZOWYCH, GRZEJNIKÓW GAZOWYCH, KOTŁÓW WARZELNYCH, KOCIOŁKÓW PRZECHYLNYCH, itp:

Cel kursu:

 1. Przygotowanie słuchaczy kursu do samodzielnego wykonywania operacji bezpiecznej wymiany butli z gazem LPG,
 2. Zaznajomienie słuchaczy kursu z obowiązującymi przepisami bhp i p.poż., zasadami udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,
 3. Uzyskanie przez słuchacza kursu:
  • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli z gazem propan-butan;
  • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli;
  • sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;

Ramowy program nauczania

Tematyka Wykłady Zajęci praktyczne

Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem miejsca w którym wykonywana jest wymiana butli z gazem LPG - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, gaz, butle i zawory.

Omówienie zagrożeń zagrożeń występujących przy transporcie, magazynowaniu oraz wymianie butli. Sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami.

2  
Omówienie budowy instalacji gazowej. 0,5  
Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli z gazem LPG zgodnie z przepisami i zasadami bhp, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.   0,5
Samodzielna wymiana butli z gazem LPG pod nadzorem instruktora.   4
Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kursanta. 1  
Razem 3,5 godziny 4,5 godziny

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185