Obsługa w zakresie GHP/GMP/HACCP

OPRACOWANIA GHP/GMP/HACCP

GHP -dobra praktyka higieniczna
GMP - dobra praktyka produkcyjna
HACCP – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Opracowania dokumentacji dobrej praktyki higienicznej (GHP) 
 • Opracowania dokumentacji dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) 
 • Opracowania dokumentacji HACCP - księgi HACCP oraz pomoc naszych specjalistów przy wdrożeniu systemu HACCP
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu GHP/GMP/HACCP dla pracowników
 • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu GHP/GMP/HACCP dla osoby wyznaczonej przez pracodawcę do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego systemu HACCP

UWAGA:
Wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu artykułami spożywczymi mają obowiązek wdrożyć zasady systemu HACCP.

I ETAP

 • opracowanie zasad dobrej praktyki higienicznej - GHP i zasad dobrej praktyki produkcyjnej - GMP
 • należy opracować zakładowe instrukcje,karty kontroli GHP i GMP, przeszkolić personel i wdrożyć zasady GHP - GMP w przedsiębiorstwie/restauracji, piekarni, kuchni, barze, sklepie itd.


II ETAP - po opracowaniu dokumentacji,wdrożeniu zasad GHP-GMP oraz przeszkoleniu  pracowników należy:

 • opracować harmonogram wdrażania systemu HACCP w zakładzie
 • powołać zakładowy zespół d/s HACCP
 • zlecić przeszkolenie zakładowego zespołu d/s HACCP firmie zewnętrznej, która profesjonalnie zajmuje się tymi szkoleniami, celowym jest też zlecenie wykonania audytu "0" systemu HACCP
 • opracować zakładową księgę HACCP
 • ustalić zakres i harmonogram prac remontowych - w celu dostosowania zakładu do wymogów systemu HACCP
 • ustalić listę i harmonogram koniecznych zakupów - w celu dostosowania zakładu do wymogów systemu HACCP

III ETAP - po opracowaniu zakładowej księgi HACCP należy zlecić przeszkolenie wszystkich pracowników zakładu oraz audytora wewnętrznego systemu HACCP

IV ETAP - wdrożenie systemu HACCP w zakładzie, jego okresowa weryfikacja, audyty wewnętrzne

INFORMACJA O WYKONANYCH OPRACOWANIACH I SZKOLENIACH W ZAKRESIE GHP/GMP/HACCP

 1. Sporządzenie dokumentacji GHP- GMP oraz księgi HACCP oraz przeprowadzenie szkoleń dla:
  • Kuchni i stołówki w jednostkach wojskowych – woj. kujawsko-pomorskie
  • Kuchni i stołówki w jednostkach wojskowych – woj. zachodniopomorskie
  • Piekarni-ciastkarni, cukierni – dla zleceniodawców – woj. kujawsko-pomorskie
  • Kuchni i stołówek – w szkołach – woj. kujawsko-pomorskie
  • Kuchni i stołówki – w Domu Pomocy Społecznej – woj. kujawsko-pomorskie
  • Sklepów spożywczo-cukierniczych/spożywczych – woj. kujawsko-pomorskie
 2. Sporządzenie dokumentacji GHP - GMP oraz przeprowadzenie szkoleń dla:
  • Kuchni i stołówki w domach pomocy społecznej – woj. kujawsko-pomorskie
  • Kuchni i stołówki w domu dziecka - woj.zachodniopomorskie
  • W sklepach spożywczych – woj. kujawsko-pomorskie
  • W piekarniach – woj. kujawsko-pomorskie
  • W piekarni - woj. warmińsko-mazurskie
  • Firmy Cateringowej – woj. kujawsko-pomorskie
  • Cukierni – woj. kujawsko-pomorskie
 3. Przeprowadzenie szkoleń dla członków zakładowych zespołów ds. HACCP:
  • Dla jednostek wojskowych – woj. kujawsko-pomorskie
  • Dla jednostek wojskowych – woj. zachodniopomorskie
  • Dla zleceniodawców, właścicieli piekarni-ciastkarni, cukierni – woj. kujawsko-pomorskie
  • Dla szkół/przedszkoli – woj. kujawsko-pomorskie
  • Dla domów pomocy społecznej – woj. kujawsko-pomorskie
  • Dla domów pomocy społecznej - woj. pomorskie
  • Dla zleceniodawców - woj. podlaskie
  • Dla Domu Dziecka - Szczecin
  • Dla Sanatorium - Ciechocinek
  • Dla Zakładów Młynarskich – woj. kujawsko-pomorskie
  • Dla sklepów spożywczo-cukierniczych – woj. kujawsko-pomorskie

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185