Inne

Na zlecenie pracodawców sporządzamy.

1.Regulaminy pracy oraz ich aktualizacje

2.Zakładowe tabele przydziału odzieży roboczej,obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

3.Szczegółowe programy szkoleń bhp, między innymi:

 • Programy instruktażu ogólnego bhp,
 • Programy instruktaży stanowiskowych bhp dla poszczególnych stanowisk pracy w zakładzie,
 • Programy szkoleń okresowych bhp dla:
  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
  • Pracowników administracyjno-biurowych,
  • Pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • Nauczycieli,
  • Pielęgniarek, terapeutów,lekarzy,
  • Konstruktorów maszyn i urządzeń,
  • Technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno - technicznych,
  • Społecznych inspektorów pracy,
  • Pracowników służby bhp,
  • Pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185