Dostosowanie maszyn i urządzeń

DOSTOSOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


PRZEPROWADZAMY OCENY MASZYN I INNYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ICH DOSTOSOWANIA DO MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKRESIE ICH UŻYTKOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS PRACY.

Od 1 stycznia 2006 r wszystkie maszyny (i urządzenia techniczne) użytkowane w firmach działających w Polsce powinny spełniać tzw. „wymagania minimalne", określone w rozporządzeniu ministra gospodarki.

W związku z powyższym pracodawca ma obowiązek:

  • dokonać inwentaryzacji posiadanych maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy a także sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości a w szczególności drabiny i rusztowania
  • określić zakres prac koniecznych, by dostosować w/w maszyn i urządzeń do wymagań minimalnych
  • podjąć decyzję, czy opłacalna jest modernizacja danej maszyny (urządzenia) czy też należy wyeliminować ją z użytkowania, zanim zrobi to uprawniony organ kontroli
  • dokonać oceny zmodernizowanych maszyn (urządzenia) pod kątem bezpieczeństwa pracy

ABY SPEŁNIĆ MINIMALNE WYMAGANIA MASZYNY POWINNY ZOSTAĆ WYPOSAŻONE W:

  • układ sterowania przeznaczony do całkowitego i bezpiecznego ich zatrzymywania,
  • urządzenie zatrzymania awaryjnego,
  • znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

MASZYNY NALEŻY TEŻ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ W CELU OCHRONY PRACOWNIKÓW PRZED:

  • ryzykiem pożaru,
  • ryzykiem przegrzania się,
  • zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z energią elektryczną.

Obowiązek dostosowania maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

 

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185