Szkolenie bhp

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia szkoleń bhp.Szkolenia bhp prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy/Dz. Ust.180/2004, poz. 1860 z późn.zm.

I.Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) dla nowo zatrudnianych pracowników.

II.Szkolenie okresowe bhp przeprowadzamy dla następujących grup pracowników:

 1. Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 3. Pracowników inżynieryjno-technicznych/w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji
 4. Pracowników administracyjno-biurowych, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy i innych grup zawodowych
 5. Społecznych inspektorów pracy
 6. Pracowników służby bhp
 7. Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 8. Dla osób pracujących przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne
 9. Dla osób pracujących przy urządzeniach emitujących promieniowanie jonizujące

III.Szkolenie podstawowe bhp przeprowadzamy dla następujących grup pracowników:

 1. Pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 2. Społecznych inspektorów pracy

 

Grupa zawodowa Szkolenie podstawowe bhp - ilość godzin Szkolenie okresowe bhb - częstotliwość
Pierwsze szkolenie okresowe bhb pracownik musi ukończyć nie później niż
Ilość godzin szkolenia okresowego Szkolenie może być organizowane w formie:
Pracodawcy NIE DOTYCZY co 5 lat
w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
16 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego
Osoby kierujące pracownikami NIE DOTYCZY co 5 lat
w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
16 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego
Pracownicy na stanowiskach robotniczych NIE DOTYCZY co 3 lata lub co 1 rok
w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
8 godzin Instruktaż - nie może być prowadzone w formie samokształcenia kierowanego
Pracownicy inż-techniczni w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji NIE DOTYCZY co 5 lat
w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
16 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego
Pracownicy służby bhp NIE DOTYCZY co 5 lat
w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
32 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego
Pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali NIE DOTYCZY co 6 lat
w ciągu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy
8 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego
Pracodawcy wykonujący zadania służby bhp Przed rozpoczęciem wykonywania zadań służby bhp - 64h co 5 lat
przed rozpoczęciem wykonywania zadań służby bhp
32 godzin Kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego

 

UWAGA: CZĘSTOTLIWOŚĆ SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP W OPARCIU O W/W ROZPORZĄDZENIE MA OBOWIĄZEK USTALIĆ PRACODAWCA.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185