Kursy pierwszej pomocy

KURSY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Cel kursu:

 • Przygotowanie osób wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania zadań w zakresie udzielania pomocy przed medycznej

Czas trwania kursu: 

 • 8 godzin edukacyjnych / 1 dzień

Forma szkolenia:

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne

Termin kursu:

 • Do uzgodnienia ze Zleceniodawcą

Miejsce kursu: 

 • U Zleceniodawcy

Koszt kursu:

 • Jest uzależniony od liczby słuchaczy

Wykładowca:

 • Lekarz / pielęgniarka / ratownik medyczny

Kurs ten pozwala na uzyskanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz nagłym stanie zagrożenia życia.

Ramowy program kursu I pomocy:

 • Ogniwa łańcucha przeżycia
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie w zadławieniach
 • Zawał serca
 • Oparzenia
 • Zatrucia, alergie
 • Urazy,krwotoki, złamania
 • Postępowanie w razie ataku padaczkowego
 • Ukąszenia, użądlenia

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185