Kursy energetyczne

Kursy energetyczne „D”(dozór) i „E”(eksploatacja)

Organizujemy kursy w celu uzyskania uprawnień energetycznych "D" (dozór) i/lub "E"(eksploatacja) na n/w urządzenia, instalacje i sieci:

Cel kursu:

 • Przygotowanie słuchaczy kursu do egzaminu,który przeprowadzi komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Miejsce kursu:

 • Kursy organizujemy u Zleceniodawców

Terminy kursów:

 • Są ustalane ze Zleceniodawcami

Koszt kursu:

 • Jest uzależniony od liczby osób skierowanych na kurs,zakresu uprawnień o które ubiegają się słuchacze,liczby osób ubiegających się o uprawnienia „D”(dozór) i/lub”E”(eksploatacja

Egzamin:

 • Przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bezpośrednio po zakończeniu kursu

Zakres uprawnień o które mogą się ubiegać słuchacze:

GRUPA 1:
Urządzenia ,instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. Urządzenia,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzeni w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

GRUPA 2:
Urządzenia wytwarzające,przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe,płynne i gazowe,o mocy powyżej 50kW,wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi,o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW,wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody,o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji,klimatyzacji i chłodnicze,o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy,ssawy wentylatory i dmuchawy,o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania,magazynowania i rozładunku paliw,o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


GRUPA 3:
Urządzenia,instalacje i sieci gazowe wytwarzające,przetwarzające,przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. Turbiny gazowe;
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185