Kursy dla kierowców i konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

Organizacja szkolenia: 

 • Szkolenia organizujemy u zleceniodawców oraz w naszym Ośrodku.

Czas trwania:

 • Zgodnie z programami zatwierdzonymi przez UDT.

Cena:

 • Jest uzależniona od liczby osób skierowanych na kurs oraz od rodzaju uprawnień o które ubiegają się kursanci.

Wykładowcy:

 • Inżynierowie z przygotowaniem pedagogicznym.

Instruktorzy praktycznej nauki jazdy: 

 • Osoby posiadające uprawnienia UDT oraz przygotowanie pedagogiczne.

Podstawa prawna dot. organizacji szkoleń:

 • Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy szkolenia zatwierdzone przez UDT. Każde szkolenie kończy się egzaminem który przeprowadza komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego.

Kategorie uprawnień dla kierowców wózków:

I WJO
wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem

II WJO
wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

III WJO
Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Kursy dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Organizacja szkolenia:

 • Kursy organizujemy u zleceniodawców lub w naszym Ośrodku.

Cena:

 • Jest uzależniona od liczby osób skierowanych na kurs oraz od rodzaju uprawnień o które ubiegają się kursanci.

Wykładowcy:

 • Inżynierowie z przygotowaniem pedagogicznym.

Kategorie uprawnień:

 • Uprawnienia konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • Uprawnienia konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych,w tym specjalizowanych

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185