Inne kursy i szkolenia

ORGANIZUJEMY TAKŻE INNE KURSY

 1. Kursy dla członków zakładowych zespołów powypadkowych.
 2. Kursy dla członków zakładowych komisji bhp.
 3. Kursy obsługi sprzętu specjalistycznego, tj:
  • kombajnów zbożowych,
  • sieczkarni samobieżnych,
  • kos spalinowych,
  • pras kostkujacych i rolujących do słomy,
  • pilarek spalinowych,
  • obsługi dystrybutorów gazu LPG na stacjach paliw.
 4. Kursy dla osób zajmujących się rozładunkiem, załadunkiem, transportem wewnątrzzakładowym i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych.
 5. Kursy dla osób narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych/oczyszczalnie ścieków, sortownie i składowiska odpadów, placówki służby zdrowia, domy pomocy społecznej itd.
 6. Inne-wg potrzeb Zleceniodawców.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „MAXPOL”

NIP: 875-101-65-95
REGON: 341327620
PKD: 85.59.B

ul.Kościuszki 2, 86-200 Chełmno, woj.kujawsko-pomorskie;

piotr.korzecki@neostrada.pl
maxpol49@gmail.com
szkoleniazawodowechelmno@gmail.com

56 676 12 27
+48 603 225 185